Hakkımızda

Sanatla yapılmış şeyler, yani sanat eserleri.


İşte böyle bir gaye ile huzur-u sahanenizdeyiz. Biliriz ki, tüm yaratılmışların Sânii-nin eserleri karşısında tüm aczimizle ve onlardan mülhem ile ayna olabilmek ve o aynadan yansıyan güzellikler ile hem özümüze hem seyredene bir nebze olsun O’nu hatırlamak, hissettirmek, şükretmek…


Her şeyin esasını, özünü kavramak O’na dönebilmek.


Efsanelerin belki de en sanatlısı Simurg (zümrüdü anka) gibi yok olmaya yüz tutan klasik sanatlarımız ebru, hat, tezhip, minyatür gibi pek çok şaheserin çıkışına zemin hazırlayan bu sanatlar, tabiri caiz ise küllerinden yeniden neşv ü nemâ bulmuştur.


Sanatın sanat için değil sanat da dahil her şeyin O’nun için O’nun şânının yüceltilmesi için rızasını kazanmak düsturu ile biz de bu sahnede yerimizi almış ve çabalarımızı takdirinize sunmuş bulunuyoruz…


Gayret bizden, iltifat sizden, takdir Hüdadan.